خوابگاه دانشجويي وليعصر(عج)

 

مسئوليت مسؤول خوابگاه واحد ملاير از سال ۱۳۹۵ برعهده سركار خانم ایرانشاهی  مي باشد.

 

سوابق تحصيلي: لیسانس جغرافیا

 

سوابق دانشگاهي: ۵سال

 

سوابق اجرايي:

 

پست الكترونيك

 

شماره تماس مستقيم: ۳۲۲۳۱۰۱۸ شماره تماس داخلي: -