معاونت دانشجویی

معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي عهده دار سياستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی و ورزشي دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است .  اجرای آیین نامه ها و ضوابط ا، ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنين تعيين خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، تربيت بدني، مشاوره ، صدور مدارك فارغ التحصيلي، نقل و انتقال دانشجويان و...  از ديگر وظایف این معاونت می باشد.

فلسفه وجودي و مأموريت اصلي معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد بستري مطمئن براي مشاركت دانشجويان  مي باشد و از طريق درك انتظارات سعي می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، ورزشي، رفاهی و.....اقدام نماید.

در يك نگاه وظايف كلي حوزه را  مي توان به صورت زير برشمرد:

1- نشر وگسترش فرهنگ والای انسانی , اسلامی متناسب با شئون دانشجویی و دانشگاه

2- تدوين سياست ها و آيين ناهه هاي مرتبط به امور رفاهي و معيشتي دانشجویان

3- برنامه ريزي و توسعه خدمات مشاوره ای با رویکرد افزایش راندمان تحصیلی و کاهش اضطراب و نگرانی‏های دانشجویی

4- بررسی مسائلی که بر اساس قوانین،  به کمیته انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند.

5- اجرا، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي و نهايتا نظارت بر فعاليتهاي ورزشي واحدها و مراكز تابعه

6- بررسي پرونده ها و پاسخگويي به متقاضيان صدور دانشنامه هاي دانش آموختگان دانشگاه

7 - پاسخگويي به استعلامات ادارات و سازمانها در خصوص مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه

8 -معرفي فارغ التحصيلان ممتاز جهت استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلي بالاتر

9- صدور ريز نمرات جهت استفاده در داخل كشور وصدور ريز نمرات قابل ترجمه جهت متقاضيان ادامه تحصيل درس خارج از كشور

10 –انجام امور مربوط به نقل و انتقال دانشجويان طبق آيين نامه هاي صادره